انواع مبدل های حرارتی

انواع مبدل های حرارتی

انواع مبدل های حرارتی

این پروژه حجیم  و جامع در مجموع ۱۲۷ صفحه می باشد و دارای جمع بندی و منابع می باشد و از لحاظ نگارشی و ویرایشی بسیار کامل است،که دارای ده فصل زیر می باشد :۱- مقدمه ای در مورد مبدل های حرارتی
۲-اجزای مبدل
۳-انواع مبدل
۴-بعضی از خصوصیات مبدل های حرارتی
۵-کاربردهای عملیاتی مبدل
۶-عیوب و مشکلات مبدل های حرارتی
۷-مبدل های حرارتی فشرده
۸-میکرو مبدلهای حرارتی
۹-معرفي تكنولوژي بهبود انتقال حرارت در مبدل‌هاي پوسته- لوله‌اي
۱۰-نرم افزارهای شبیه…