تهویه مطبوع

تهویه مطبوع

تهویه مطبوع

این پروژه که یک فایل پاورپینت ۳۹۴ صفحه ای می باشد توضیح کاملی در مورد تهویه مطبوع می باشد که در پنج فصل زیر به بحث و بررسی در مورد تهویه مطبوع می پردازد:۱-کلیات:
مقدمه اي بر تبادل حرارتي بدن انسان با محيط و شرايط مطبوع
—بررسي سيستمهاي مختلف گرمايش و سرمايش محيط
—تعريف شرايط طرح داخل و خارج براي يک فضا و محاسبة آن
—بررسي خواص مواد و مصالح مورد استفاده در ساختمان از نقطه نظر ضريب انتقال حرارت و رطوبت
 
۲-فرآیند های هوا
 
—فرآيندهاي…