پایان نامه کارشناسی : توليد بيوگاز از زباله هاي شهري

پایان نامه کارشناسی : توليد بيوگاز از زباله هاي شهري

پایان نامه کارشناسی : توليد بيوگاز از زباله هاي شهري

پروژه کامل و کاربردی پایانی تولید بیوگاز از زباله های شهری که در قالب word و در حدود ۲۵۰ صفحه که شامل مباحث و عناوین زیر می باشد:عناوین
فصل اول
۱-۱ بيوگاز، انرژي جانشين..
۱-۲- بيوگاز
۱-۳- بيوگاز، انرژي از ياد رفته
۱-۳-۱- تانك تخمير:
۱-۳-۲- محفظه گاز:
فصل دوم.
۲- اصولی از ساختمان دستگاههای بیوگاز
۲-۱- اصولی از ساختمان دستگاه بیوگاز از نوع سرپوش شناور با محفظه تخمیر و بدون حفاظ..
۲-۱-۱ انتخاب محل احداث…
۲-۱-۲- طرح کلی..
۲-۱-۳: حفاری..
۲-۱-۴:کف…
۲-۱-۵- دیواره مخزن…