پروژه طراحی لیفتراک در سالیدورک

پروژه طراحی لیفتراک در سالیدورک

پروژه طراحی لیفتراک در سالیدورک

 پروژه طراحی لیفتراک در سالیدورک
 
طراحی لیفتراک اسباب بازی در سالیدورک
تعداد قطعات ۱۹
همراه با اسمبل کامل و درخت طراحی جهت ویرایش
ورژن سالید:۲۰۱۴ به بالا…