اموزش تعمیرات لامپ کم مصرف

اموزش تعمیرات لامپ کم مصرف

اموزش تعمیرات لامپ کم مصرف

دانلود کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف
این کتاب که درآن چند مدار از لامپ های کم مصرف اورده شده و هر قسمت را توضیح داده است.
یکی از بخش های مهم این کتاب بخش سولات در مورد مشکلات ایجاد شده در لامپ است.
این کتاب با هزینه کم به شما عر ضه میشود.
با خواندن این کتاب شما میتوانید در مدت کمتراز ۵ دقیقه با مشکلات لامپ کم مصرف اشنا شده ویک لا مپ کم مصرف را تعمیر کنید.
منبع:http://www.pese.ir