نقشه برداری و عملیات

نقشه برداری و عملیات

نقشه برداری و عملیات

در جزوه حاضر سعی شده است مطالب بصورت خلاصه و مختصر بیان شود و اصول هر مرحله از عملیات نقشه برداری توضیح داده شود. این جزوه را میتوان مقدمه ای بر نقشه برداری نام نهاد و برای دانشجویان عمران (لیسانس و کاردانی) مناسب است ولی دانشجویان نقشه برداری بدلیل وجود مطالب پیشرفته در سرفصل دروس از این جزوه تنها بعنوان آشنایی کلی میتوانند استفاده نمایند….