خودآموز تصویری الفبای زبان انگلیسی

خودآموز تصویری الفبای زبان انگلیسی

خودآموز تصویری الفبای زبان انگلیسی

خود اموز الفبای زبان انگلیسی یک مجموعه اموزشی تصویری جهت یادگیری الفبای زبان انگلیسی می باشد.از آنجایی که شروع یادگیری هر زبانی با یادگیری الفبای ان زبان آغاز می گردد لذا این مجموعه آموزشی برای افرادی که هیچگونه اطلاعاتی در مورد زبان انگلیسی ندارند وقبلا نیز هیچ گونه آموزشی ندیده اند و همچنین برای همه گروه های سنی بین خردسال و بزرگسال قابل استفاده می باشد. مجموعه حاضر شامل ۲۶ درس می باشد و در هر درس شما با یکی از ۲۶ حروف زبان…