آموزش PLC LOGO بطور کامل با مثالهای متنوع درون نرم افزاری

آموزش PLC LOGO بطور کامل با مثالهای متنوع درون نرم افزاری

آموزش PLC LOGO بطور کامل با مثالهای متنوع درون نرم افزاری

آشنایی با دستورات LOGO!توضیحات کامل همراه با نموه سوالات طراحی شده درون نرم افزار
مثال های مفهومی و زیبا برای رشته برق و کنترل در موضوع PLC…