فیلم نحوه انجام آزمايش تعيين درصد قير مخلوط آسفالتي

فیلم نحوه انجام آزمايش تعيين درصد قير مخلوط آسفالتي

فیلم نحوه انجام آزمايش تعيين درصد قير مخلوط آسفالتي

 تجزيه آسفالت عبارتست از جدا نمودن قير از مصالح و يا به عبارت ديگر تعيين درصد قير موجود در آسفالت.
 
اين آزمايش براي دو حالت از آسفالت قابل آزمايش مي باشد .
 
الف : آسفالت ساخته شده بوسيله كارخانه در مرحله پخش و قبل از كوبيدن .
 
ب : آسفالت قبلا ريخته شده و كوبيده شده .
 
نمونه برداري آسفالت در حالت اول از كاميون حامل آسفالت يا از پشت فنيشر در حالت پخش و در مرحله دوم با جدا نمودن قشر آسفالت كوبيده شده از سطح راه بوسيله اره آسفالت…

فیلم نحوه انجام آزمايش قيف مارش و مادبالانس

فیلم نحوه انجام آزمايش قيف مارش و مادبالانس

فیلم نحوه انجام آزمايش قيف مارش و مادبالانس

 هدف: این آزمایش برای تعیین کیفیت دوغ آب ها و مواد مایع بکار می رود.
 
نحوه باز کردن فایل های چند قسمتی فشرده شده را از اینجا دانلود کنید.
فیلم سایرآزمایشات مکانیک خاک ( کلیک کنید )…

فیلم نحوه انجام آزمايش تعيين وزن مخصوص حقيقي و ظاهري و جذب اب مصالح

فیلم نحوه انجام آزمايش تعيين وزن مخصوص حقيقي و ظاهري و جذب اب مصالح

فیلم نحوه انجام آزمايش تعيين وزن مخصوص حقيقي و ظاهري و جذب اب مصالح

نحوه باز کردن فایل های چند قسمتی فشرده شده را از اینجا دانلود کنید.فیلم سایرآزمایشات مکانیک خاک ( کلیک کنید )…

فیلم نحوه انجام آزمايش تعيين مقاومت بتن پلاستيك به همراه نمونه گيري و تعيين مدول الاستيسيته

فیلم نحوه انجام آزمايش تعيين مقاومت بتن پلاستيك به همراه نمونه گيري و تعيين مدول الاستيسيته

فیلم نحوه انجام آزمايش تعيين مقاومت بتن پلاستيك به همراه نمونه گيري و تعيين مدول الاستيسيته

نحوه باز کردن فایل های چند قسمتی فشرده شده را از اینجا دانلود کنید.فیلم سایرآزمایشات مکانیک خاک ( کلیک کنید )…

فیلم نحوه نمونه گيري و نگهداري نمونه هاي بتن

فیلم نحوه نمونه گيري و نگهداري نمونه هاي بتن

فیلم نحوه نمونه گيري و نگهداري نمونه هاي بتن

نحوه باز کردن فایل های چند قسمتی فشرده شده را از اینجا دانلود کنید.فیلم سایرآزمایشات مکانیک خاک ( کلیک کنید )…

فیلم نحوه انجام آزمايش تعيين هواي بتن تازه

فیلم نحوه انجام آزمايش تعيين هواي بتن تازه

فیلم نحوه انجام آزمايش تعيين هواي بتن تازه

نحوه باز کردن فایل های چند قسمتی فشرده شده را از اینجا دانلود کنید.فیلم سایرآزمایشات مکانیک خاک ( کلیک کنید )…

فیلم نحوه انجام آزمایش تعيين مقاومت فشاري مغزه(کر گیری)

فیلم نحوه انجام آزمایش تعيين مقاومت فشاري مغزه(کر گیری)

فیلم نحوه انجام آزمایش تعيين مقاومت فشاري مغزه(کر گیری)

هدف: قبل از آنکه بتن، سختي کافي را بدست آورد، مغزه گيري مجاز نمي باشد. در غير اينصورت پيوستگي بين ملات و سنگدانه هاي درشت دچار آسيب مي شود. معمولا مغزه گيري هنگامي انجام مي شود که سن بتن ۱۴ روزه باشد. در هنگام مغزه گيري بايد دستگاه مغزه گيري کاملا در محل خود محکم نگاه داشته شود در غير اين صورت سطح مغزه ها غير صاف يا با انحناء خواهد بود. محور مته بايد کاملا عمود بر سطح بتن باشد مگر آنکه وضعيت عضو بتني يا موقعيت دسترسي به عضو ايجاب مي کند که زاويه…

فیلم نحوه انجام آزمايش تعیین مقاومت فشاري قالبهاي بتن استوانه اي

فیلم نحوه انجام آزمايش تعیین مقاومت فشاري قالبهاي بتن استوانه اي

فیلم نحوه انجام آزمايش تعیین مقاومت فشاري قالبهاي بتن استوانه اي

آزمايش مقاومت پس از انقضاي مدت زمان مقرر بر روي هر نمونه و پس از خارج كردن از آب آهك و در حالت مرطوب انجام ميشود . آب سطحي نمونه بايستي با پارچه مرطوب از , نمونه جدا گردد .قرار گرفتن هر نمونه در جك بتن شكن بايد در حالتي باشد كه فشار بطور عمودي به نمونه استوانه وارد شود . قطر صفحات فولادي فوقاني و تحتاني ماشين بايد حداقل سه درصد از قطر نمونه مورد آزمايش بزرگتر باشد . ضخامت صفحات فولادي بايستي بين ۲۰ الي ۶۰ پوند بر اينچ مربع در هر ثانيه باشد ( ۸۴ الي ۲۱۰…

نحوه انجام آزمایش افت بتن ( Slump Test )

نحوه انجام آزمایش افت بتن ( Slump Test )

نحوه انجام آزمایش افت بتن ( Slump Test )

هدف: اين آزمايش جهت اندازه گيري افت بتن در آزمايشگاه و در محل اجراي كار (كارگاه) انجام پذير است .اين آزمايش براي بتن هائيكه حداكثر اندازه درشت دانه آن ۲/۱,۱ اينچ يا ۳۸ ميليمتر باشد ، بكار ميرود . و چنانچه دانه هاي مصالح درشت از ۱/۲,۱ اينچ باشد بايستي مصالح درشت تر از ۱/۲,۱ اينچ (مطابق بند چهارم ( AASHTO-T141در آن تفكيك و سپس آزمايش انجام گردد .نحوه باز کردن فایل های چند قسمتی فشرده شده را از اینجا دانلود کنید.
فیلم سایرآزمایشات مکانیک خاک ( کلیک کنید )…

فیلم نحوه انجام آزمایش سايش مصالح سنگي با دستگاه لوس آنجلس

فیلم نحوه انجام آزمایش سايش مصالح سنگي با دستگاه لوس آنجلس

فیلم نحوه انجام آزمایش سايش مصالح سنگي با دستگاه لوس آنجلس

هدف: اين روش براي تعيين مصالح سنگي در مقابل سايش همراه با ضربه به كار مي رود . در اين روش مقدار افت وزني سنگ بر اثر ضربه و سايش در دستگاه لوس آنجلس پس از تعداد مشخصي دوران به دست مي آيد . انجام اين آزمايش بر روي مصالح سنگي مورد استفاده در راهسازي و بالاست راه آهن ضروري است و در صورت نياز بر روي مصالح مصرفي در بتن نيز انجام مي گيرد. نتايج اين آزمايش را نمي توان بدون بررسي هاي لازم به عنوان يك معيار معتبر براي مقايسه بين مصالح سنگي كه ساختمان ،…