تولید آنزیم آمیلاز به روش میکروبی(قابل ویرایش)

تولید آنزیم آمیلاز به روش میکروبی(قابل ویرایش)

فهرستمقدمه. ۱
طبقه بندی آنزیم ها۲
منابع بيوكاتاليزوري.. ۲
نشاسته. ۲
آميلازها۳
منابع آلفا آميلازها۳
باكتريايي هاي آميلاز۳
طبقه بندي آميلازها۴
تاریخچه. ۴
مواد و روشها۶
بررسي سينتيك رشد و فعاليت آلفا آميلازي باكتري در محيط كشت پايه. ۶
تخليص آنزيم آلفا آميلاز۶
ستون روي بر تخليص DEAE-Cellulose. 6
بحث و نتيجه گيري.. ۷
منابع.. ۹
 
۹ صفحه با فونت بی نازنین ۱۴
 
دانلود پاورپوینت این مقاله…

جزوه آموزش نقشه برداری به صورت کاربردی

جزوه آموزش نقشه برداری به صورت کاربردی

جزوه آموزش نقشه برداری به صورت کاربردی

جزوه آموزش نقشه برداری به صورت کاربردی و به روز در اختیار علاقمندان قرار می گیردبا تخفیف ویژه زیر قیمتدر دانلود این محصول هیچ شکی به خود راه ندهید بسیار عالی و بهترین جزوه برای افراد مبتدی که به دنبال نمره گرفتن هستند…

بررسی و ارزیابی عمر اقتصادی مدل های مختلف تراکتور جاندیر در شمال خوزستان

بررسی و ارزیابی عمر اقتصادی مدل های مختلف تراکتور جاندیر در شمال خوزستان

بررسی و ارزیابی عمر اقتصادی مدل های مختلف تراکتور جاندیر در شمال خوزستان

نوع فایل:PDFتعداد صفحات :۷
سال انتشار : ۱۳۹۵
چکیده
در این آزمایش عمر اقتصادی مدل های مختلف تراکتور جاندیر ۳۱۴۰،۳۱۳۰و۳۳۵۰ در شمال خوزستان در قالب یک آزمایش تحقیقی و توصیفی )از طریق پرسشنامه که بین جامعه آماری مالکان تراکتورها توزیع شد(، بررسی گردید. در بخش تحقیقی، این آزمایش به صورت طرح کاملا تصادفی و در بخش توصیفی از طریق پرسشنامه توزیعی بین مالکان تراکتورها انجام شد. بررسی نتایج این آزمایش نشان داد که هر سه مدل تراکتور تنها از نظر سود سرمایه…