مقاله گیربکس اتوماتیک

مقاله گیربکس اتوماتیک

مقاله گیربکس اتوماتیک

گفتیم که وظیفه جعبه دنده کم و زیاد کردن نسبت گشتاور است و این متناسب با کم و زیاد کردن سرعت خروجی است یعنی گشتاور ودور نسبت معکوس دارند البته این رابطه زمانی درست است که توان شفت ورودی گیربکس یا به عبارت دیگر دور وگشتاور اولیه ثابت باشددر اینجا مفهوم دیگری به نام نسبت دنده داریم که عبارت است از:
دور خروجی / دور ورودی = گشتاور ورودی / گشتاور خروجی = نسبت دنده <script…

رادیو FM بااستفاده از آردینو

رادیو FM بااستفاده از آردینو

رادیو FM بااستفاده از آردینو

در این پروژه قصد داریم با استفاده از برد آردینو یک گیرنده FM بسازیم. 
فایل مدار چاپی و سورس کد داخل فایل زیپ می باشد.
 
توجه ۱ : راهنما به صورت انگلیسی می باشد.
توجه ۲ : پس از پرداخت، لینک دانلود برای شما به نمایش گذاشته می شود.
بخشی از راهنمای انگلیسی :
 This project is of an FM radio based on Philips TEA5767 digital radio-receiver module. The radio receiver uses I2C interface with Arduino UNO development board. The TEA5767 module offers such features as stereo or mono outputs, radio station scanning and signal strength indication…

مدیریت بر شرایط گذرای میکروگرید ها، چالش ها و راهکارها Transient management of microgrids, challenges and strategies

مدیریت بر شرایط گذرای میکروگرید ها،  چالش ها و راهکارها Transient management of microgrids, challenges and strategies

مدیریت بر شرایط گذرای میکروگرید ها، چالش ها و راهکارها Transient management of microgrids, challenges and strategies

فهرست مطالب  عنوان صفحه
 پیشگفتارز
چکیدهح
فهرست مطالب
فهرست جداولل
فهرست اشکالم
 فصل اول:مقدمه
۱-۱- آشنایی با ساختارهای جدید در شبکه های قدرت۲
۱-۱-۱- تولیدات پراكنده۳
۱-۱-۲- میکروگریدها۶
۱-۱-۳- شبکه های هوشمند۱۰
۱-۲- مدیریت بر میکروگریدها۱۱
۱-۲- ۱- مبانی کلی مدیریت بر میکروگریدها ۱۲
۱-۲-۲- مدیریت اولیه بر شرایط گذرای میکروگریدها۱۳
۱-۲-۳- تعدادی از مهمترین وقایع گذرای میکروگریدها۱۴
۱-۲-۳-۱- خطاها۱۵
۱-۲-۳-۲- جزیره ای شدن۱۵
۱-۲-۳-۳- مغناطیس شدن…

آموزش طراحی برد قسمت چهارم

آموزش طراحی برد قسمت چهارم

آموزش طراحی برد قسمت چهارم

با استفاده از این فیلم ها میتوانید خودتان طراحی های برد ها را انجام دهید …این مجموعه شامل ۱۴ قسمت می باشد ….