سیر تاریخی معماری مدرن متعالی

سیر تاریخی معماری مدرن متعالی

سیر تاریخی معماری مدرن متعالی

مطالب نایاب درباره تاریخ معماری مدرن در ۵۳ صفحه فایل word به همراه عکسهای مرتبط با موضوع در فایل. مناسب برای دانشجویان و محققین رشته معماریسرفصل مطالب:
سیر تاریخی معماری مدرن متعالی
نهضتها و مدارس هنری
مدرسه باوهاس
۱ــ تاسیس مدرسه باوهاس
ـ مرحله دوم : تکامل باوهاوس
ــ مرحله سوم: انتقال باوهاس
ــ مخالفت با باوهاس
ــ نقش باوهاس در پیشبرد هنر
ــ اولین بیانیه باوهاس
ــ برنامه آموزشی در باوهاس
ــ برنامه تحصیلی باوهاس شامل سه مرحله بود…